Conversie Optimalisatie

Letterlijk vertaald betekend ‘conversie’ omzetting.
Conversie is een term die veel in e-commerce gebruikt wordt. Het is de omzetting van een bezoek aan een website of webshop naar een vooraf vastgesteld conversiedoel. Dit doel kan een bestelling of betaling in de webshop zijn maar ook een aanmelding voor een nieuwsbrief of het aanvragen van informatie.

De conversie wordt vaak aangegeven als een percentage van het aantal bezoekers die aan een conversiedoel hebben voldaan.

Bij conversie optimalisatie wordt er vooral  voor gezorgd dat het conversie percentage omhoog gaat om een zo maximaal mogelijk rendement te behalen uit de bezoekers van je website of webshop. Dit gebeurt door aanpassingen op de website zelf waarbij regelmatig de website wordt verbeterd.

Synoniemen:
conversie, conversie optimalisatie, conversie percentage
« Terug naar de index

Pin It on Pinterest